Wypadek – sprawca uciekł

Jak uzyskać odszkodowanie, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku?

Wakacje są czasem wzmożonego ruchu samochodów. To samochód nadal jest głównym środkiem lokomocji rodzin wyjeżdżających na upragniony urlop. To właśnie podczas letnich wypraw jesteśmy bardziej niż zwykle narażeni na przypadkową stłuczkę. Często zdarza się, że sprawca ucieka z miejsca zdarzenia w celu uniknięcia odpowiedzialności, a my nie zdążymy spisać numerów rejestracyjnych. Co zrobić w takim przypadku, aby uzyskać odszkodowaniena pokrycie strat?

Żeby sprawnie przejść przez proces likwidacji szkody musimy pamiętać o kilku podstawowych sprawach. Po pierwsze musimy zgłosić kolizję, w której byliśmy uczestnikami na policję. Bez tego nie możemy liczyć na wypłatę jakiegokolwiek odszkodowania. Następnie dobrze będzie jak znajdziemy świadków, którzy będą chcieli zeznać na naszą korzyść. Od świadków zbieramy dane kontaktowe i osobowe. Dopiero teraz możemy zgłosić szkodę u naszego ubezpieczyciela, celem rozpoczęcia procesu likwidacji szkody. O tym czy otrzymamy odszkodowanie i kto będzie odpowiedzialny za jego wypłatę decyduje rodzaj posiadanej przez nas polisy, a także to czy policja ustali, kto był sprawcą kolizji.

Jeżeli policja ustali sprawcę, wówczas odszkodowanie zostanie zapłacone z jego polisy OC, jeżeli sprawca ją posiada. Jeżeli posiadamy ubezpieczenie AC możemy sami zdecydować czy szkoda zostanie pokryta z naszej polisy AC czy z OC sprawcy. Jeżeli wybierzemy pokrycie kosztów z naszej polisy, wówczas nasz ubezpieczyciel zwróci się o zwrot poniesionych kosztów naprawy z towarzystwa, w którym był ubezpieczony sprawca.

Nam nie grozi utrata zniżek, bądź zwyżki za szkodową jazdę. W przypadku, gdy sprawca kolizji nie posiada polisy ubezpieczeniowej, wówczas za wypłatę odszkodowania odpowiedzialny jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG ma również obowiązek wypłacić odszkodowanie, wówczas gdy policji nie uda się ustalić sprawcy wypadku.

Jeżeli posiadamy ubezpieczenie AC i policji nie uda się ustalić sprawcy zdarzenia, wówczas koszty naprawy zostaną pokryte z naszej polisy Autocasco.Oczywiście pod warunkiem, że nasza polisa zapewnia nam ochronę przed skutkami wyrządzonymi przez nieznanego sprawcę. Należy pamiętać, że żeby uniknąć przykrych niespodzianek, należy zapoznać się z zakresem ochrony, jaki oferuje nam nasza polisa AC. Dotyczy to szczególnie przypadku, gdy podróżujemy za granicą.

Dokładnie sprawdźmy, czy nasza polisa obejmuje zdarzenia za granicą, a jeżeli tak, to w jakich krajach. Najlepiej w tym celu przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. OWU dotyczące ubezpieczenia AC ustalane są indywidualnie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto pamiętać, że niektóre polisy nie obejmują ochroną niektórych krajów, a jeżeli już obejmują to z pewnymi wyłączeniami odpowiedzialności.