Wypłata odszkodowania, a ucieczka sprawcy

Wakacje to dla wielu osób czas wyjazdów. Nie zawsze takie wyjazdy kończą się szczęśliwie. Czasami podczas nich dochodzi do wystąpienia przykrego zdarzenia jakim jest na przykład stłuczka samochodowa.

Dość często zdarza się, że sprawca stłuczki samochodowej ucieknie z miejsca kolizji, a my zostajemy sami z uszkodzonym pojazdem i do tego nie znamy numeru rejestracyjnego samochodu, który spowodował wypadek. Czy w takiej sytuacji jesteśmy pozbawieni odszkodowania? Niekoniecznie.

Aby tak się nie stało to przede wszystkim musimy natychmiast o zaistniałym wypadku powiadomić policję.Jest to podstawa, aby ubiegać się jakiekolwiek odszkodowanie.

Kolejna sprawa trzeba w miarę możliwości pozyskać jakiś świadków, którzy widzieli w jaki sposób doszło do zderzenia i którzy będą mogli złożyć zeznania potwierdzające, że sprawca uciekł z miejsca kolizji.

Ostatnią równie ważną czynnością jest powiadomienie swojego ubezpieczyciela o zaistniałej kolizji. Dopiero wtedy może ruszyć proces likwidacji szkody.

W powyższej sytuacji wyplata odszkodowania, jak również decyzja o tym kto je wypłaci zależy od tego czy policji uda się odnaleźć sprawcę kolizji, oraz od rodzaju posiadanej polisy.

W momencie kiedy policja ustali sprawcę, to wtedy za wypłatę odszkodowania odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe, które wydało polisę OC dla właściciela pojazdu (pod warunkiem jeśli on taką posiada).

Posiadając ubezpieczenie AC możemy zadecydować z jakiej polisy nastąpi wypłata odszkodowania, czy będzie to nasze AC, czy też ubezpieczenie OC sprawcy. W razie wypłaty z AC, towarzystwo ubezpieczeniowe, które je wydało będzie żądało zwrotu kosztów naprawy od towarzystwa, które ubezpieczało sprawcę kolizji. W przypadku kiedy sprawca nie posiada OC to wtedy odpowiedzialność przechodzi na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W takim wypadku my jako poszkodowani nie otrzymamy zwyżki składki.

W przypadku kiedy sprawcy nie udało się ustalić to wtedy odszkodowanie przysługuje z UFG, ale pod pewnym warunkiem. Jeżeli uczestnicy wypadku odnieśli jakieś obrażenia ciała i dodatkowo uszczerbek na zdrowiu trwał dłużej niż 14 dni to wtedy możemy liczyć na wypłatę odszkodowania. UFG nie wypłaca odszkodowań jeśli sprawca nie jest znany, a w kolizji nikt nie odniósł żadnych obrażeń. W takiej sytuacji za naprawę auta musimy zapłacić sami.

Jeżeli posiadamy ubezpieczenie AC, a jednocześnie sprawca nie został ustalony to wtedy koszt naprawy zostaje pokryty z naszego ubezpieczenia jeśli w warunkach ubezpieczenia jest zapis, że ubezpieczenie obejmuje także szkody, które zostały wyrządzone przez nieznanego sprawcę, który zbiegł z miejsca wypadku. W przeciwnym razie do wypłaty odszkodowania nie dojdzie.

Dobra rada brzmi, że jeśli wybieramy się w podróż wakacyjną, zwłaszcza za granicę kraju, to dobrze jest przed wyjazdem zaznajomić się z warunkami ubezpieczenia. Pozwoli to nam w razie konieczności uniknąć przykrych rozczarowań.