Wypowiedz automatycznie przedłużoną umowę OC!

Nowy projekt resortu finansów przewiduje zaskakującą i korzystną możliwość dla kierowców – automatycznie przedłużone umowy OC będzie można… anulować!

Wniosek o WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC

Pozwoli to kierowcom uniknąć płacenia podwójnej stawki za ubezpieczenie, co jest zarówno wygodne i jak najbardziej logiczne. Jednakże, aby nie było zbyt kolorowo, projekt przewiduje również zwiększenie kary, wynikającej z braku ubezpieczenia OC. Pozwoli to zapewne na „nakłonienie” właścicieli pojazdów do regularnego dokonywania koniecznych opłat.

Warto wiedzieć, że w świetle obecnych przepisów użytkownicy dróg zobowiązani są powiadomić zakład ubezpieczeń o niechęci do przedłużania umowy OC – w przeciwnym razie umowa zostaje automatycznie zawarta ponownie na następny rok. W nieprzyjemnej sytuacji, gdy nie zdążyliśmy na dzień przed upływem poprzedniej polisy powiadomić zakładu ubezpieczeń o rezygnacji, gdy skorzystamy z zewnętrznych ubezpieczeń OC zmuszeni będziemy do płacenia… podwójnie. Nowa sytuacja, przewidziana przez resort finansów w projekcie zapewnia nas o możliwości wypowiedzenia OC i skorzystania z zewnętrznych możliwości, bez zagrożenia podwójnymi opłatami.

Właściciel pojazdu może wypowiedzieć automatycznie przedłużone ubezpieczenie OC, jednakże – za okres, w którym nowe ubezpieczenie obowiązywało, zmuszony będzie wnieść stosowną opłatę. Warto pamiętać, że kwestia automatycznego i bezwarunkowego przedłużania okresu polisy jest niezwykle ważną cechą ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce. 

Cała idea ubezpieczenia OC opiera się bowiem na jak najdłuższym i najdogodniejszym zapewnieniu stałej i nieprzerwanej ochrony właścicielom aut. Zapobiega to sytuacjom, kiedy ktoś nagle zostanie pozbawiony ubezpieczenia (wraz z zakończeniem się danego roku) i daje szansę na profilaktyczną ochronę przed szkodami. W świetle nowych przepisów zakłady ubezpieczeń mają obowiązek do powiadamiania właścicieli o rozpoczęciu nowego okresu rozliczeniowego. Dodatkowo, wszelkie firmy ubezpieczeniowe zobowiązane są do powiadamiania klientów o skutkach zaniedbania kwestii przedłużenia umowy, a także o wypowiedzeniach.

Warto dodać, że podejście resortu finansów idzie w dobrym kierunku także pod względem łatwiejszego rozwiązania kwestii zawierania i potwierdzania umów ubezpieczeniowych. Dotychczasowe wątpliwości prawne, dotyczące potwierdzania umowy przez Internet i telefon zostały rozwiane – nowe środki elektronicznej komunikacji są naturalnym etapem rozwoju biurokracji i finansów Polsce i trzeba zacząć je umiejętnie wykorzystywać.

Jeśli chodzi o kary za brak ubezpieczenia OC, sytuacja diametralnie się zmieniła. Resort proponuje podniesienie opłat, zaś wysokość kary ma wynieść tyle, ile wynosi najmniejsze możliwe wynagrodzenie za pracę. Dzięki takiemu rozwiązaniu nastąpi wyregulowanie rozmiaru opłat, zaś wraz z bogaceniem się społeczeństwa kary również będą automatycznie się podnosiły. Kara z brak OC w przypadku samochodu osobowego może więc wynieść 2772zł, w przypadku autobusów i samochodów ciężarowych – 4158zł. Pozostałe pojazdy objęte mogą zostać karą 462zł.