Wzrost składek za ubezpieczenia komunikacyjne oc

Polska do 10 grudnia, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, musi podnieść tak zwane sumy ubezpieczenia, czyli maksymalne wysokości odszkodowania, na jakie może liczyć każdy kierowca w razie wypadku komunikacyjnego. Wzrosty będą wynosić z 300 tysięcy euro do 500 tysięcy ? dotyczy to tak zwanych szkód na mieniu – oraz z 1,5 mln aż do 2,5 mln euro za wszelkie szkody osobowe. Maksymalna suma odszkodowania, na jakie będą mogli liczyć poszkodowani kierowcy oraz ich rodziny będą większe, ale niestety od przyszłego roku wzrosną też i to dosyć mocno ceny za obowiązkową polisę OC dla każdego kierowcy posiadającego samochód.

Dzięki bardzo ostrej konkurencji, jaka ma miejsce na naszym rynku ubezpieczeniowym, ceny polis są u nas dosyć niskie, a według Europejskiej Federacji Ubezpieczeń i Reasekuracji polscy kierowcy płacą za OC średnio 100 euro rocznie. W porównaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej jest to najniższa stawka, gdyż Niemcy płacą około 250 euro, Austriacy ponad 300 euro, a Luksemburczycy niemal 400 euro. Nawet w Czechach czy też na Węgrzech też jest dwa razy drożej niż w Polsce.

Towarzystwa ubezpieczeniowe niestety tylko czekają na pretekst, by dokonać podwyżki, bo na polskim rynku trwa bowiem bezpardonowa wojna cenowa pomiędzy wieloma różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Ową wojnę wywołały towarzystwa sprzedające bardzo tanie polisy zarówno przez Internet jak i telefon, a poza tym część firm zaczęła sprzedawać OC znacznie poniżej kosztów, zmuszając tym samym pozostałe towarzystwa do pójścia w ich ślady i obniżenia składek. Taka sytuacja sprawia, że większość ubezpieczycieli na OC niestety nie zarabia, a wręcz przeciwnie musi do niego jeszcze dopłacić.

Niestety za sprawą kosztów odszkodowań, które rosną szybciej i bardziej niż przychody ze składek opłacanych przez kierowców, to niestety kierowcom grożą także znaczne podwyżki stawek OC. Nowe zasady zadośćuczynienia za wszelkie szkody wyrządzone w ruchu drogowym oznaczają zarówno wyższe wypłaty odszkodowań, jak i niestety podniesienie polis ubezpieczeniowych nawet o dwadzieścia procent. Tak szybki i nagły wzrost cen może trochę spowolnić konkurencja towarzystw ubezpieczeniowych o potencjalnego klienta. Towarzystwa wypłacają coraz większe odszkodowania i by sobie zrekompensować straty najprawdopodobniej decydują się na podwyżki cen polis.

Z chwilą naszego wstąpienia do Unii Europejskiej wzrosły także wypłaty za tak zwane szkody osobowe. Temu faktowi sprzyja przede wszystkim rosnąca świadomość ubezpieczeniowa, a to powoduje wzrost roszczeń. Dodatkowo także Polacy stają się coraz bardziej mobilni, a w konsekwencji powodują oni coraz to większe szkody z OC komunikacyjnego za granicą.

Ubiegły rok był bardzo fatalny dla niemal towarzystw ubezpieczeniowych, jeśli chodzi o uzyskane wyniki techniczne. Niestety pokazują one, jak towarzystwa zarabiają na polisach komunikacyjnych. Wraz ze wzrostem wartości składek za polisy OC ? prawie o siedem procent ? a także wzrostem liczby aut ? prawie o 23 procent samochodów nowych i 22 procent samochodów używanych, to niestety średnia składka na ubezpieczenie wręcz spada.

Specjaliści z branży ubezpieczeniowej twierdzą, że składki za ubezpieczenie nie mogą być już niższe i każdy element, który prowadzi do wzrostu wypłat, kierowcy będą odczuwali niestety w swoich kieszeniach, jako wzrost opłaty za polisy OC.

Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe generalnie nie odnotowują znacznych zysków ze sprzedaży tego właśnie rodzaju ubezpieczenia i dlatego właśnie możliwy jest stopniowy wzrost wysokości średniej składki, jaką opłacają klienci, niemniej jednak wzrost ten może być znacząco hamowany przez silną konkurencję cenową na rynku.

Analitycy przewidują, że do końca bieżącego roku można spodziewać się nawet średniego wzrostu cen Polic ubezpieczenia OC na poziomie od 15 do 20 procent, gdyż presja na wzrost składek jest bardzo duża i należy do niej nie tylko odpowiednia dyrektywa Unii Europejskiej, ale i także wprowadzenie tak zwanego podatku Religi, czyli 12 procentowej opłaty od każdej polisy OC. W wyniku wprowadzenia tego właśnie podatku wyniki większości towarzystw ubezpieczeniowych znacznie się pogorszyły.

Niestety przyszłoroczna podwyżka wysokości polisy OC to nie jedyna niespodzianka, jaka czeka polskich kierowców w najbliższych latach. Polski rząd wynegocjował bowiem z Unią Europejską okresy przejściowe, które powstały dla wyrównywania wysokości sum gwarancyjnych ubezpieczeń komunikacyjnych polskich i unijnych kierowców. Od czerwca 2012 roku zgodnie z wymogami unijnymi sumy te wzrosną dwukrotnie. Przykładowo w przypadku szkód doznanych przez osobę suma gwarancyjna wynosić będzie 5 mln euro na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych, lub też 1 mln euro na każdego poszkodowanego w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. W przypadku uszkodzeń samochodu lub mienia będzie to 1 mln euro, niezależnie od liczby osób poszkodowanych w wypadku.

Przejdź do: AC | LEASING | KREDYT SAMOCHODOWY