Zmiany w ubezpieczeniach OC

Zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych już w przyszłym roku

Od 1 stycznia 2012 roku wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych w tym obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Sejmowa komisja ds. finansów publicznych dyskutowała m.in. o ubezpieczeniach OC. Ustalono wprowadzenie poprawki do rządowego projektu nowelizacji ustaw, która pozwoliłaby na zlikwidowanie podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku to:

• Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek przesłania klientowi informacji o upływającym terminie ubezpieczenia i propozycji przedłużenia go wraz z wysokością składki. Taka informacja będzie musiała trafić do klienta najpóźniej na 14 dni do daty wygaśnięcia umowy. A więc klient sam zdecyduje czy chce przedłużyć umowę w dotychczasowej firmie, czy zmieni ubezpieczyciela. Zapobiegnie to sytuacji, kiedy posiadacz pojazdu wykupi nowe ubezpieczenie w konkurencyjnej firmie, ale stare zostanie automatycznie przedłużone. Do tej pory wiąże się to z płaceniem podwójnej składki, co nie przekłada się na podwójne odszkodowanie w razie kolizji.

• Jeżeli osoba sprzeda pojazd, jego umowa dotycząca tego pojazdu nie będzie mogła być automatycznie odnowiona.

• Jeśli wypowiedzenie umowy zostanie zrealizowane droga pocztową, za datę wypowiedzenia uważać się będzie datę stempla pocztowego.

• Osoba, która podpisze umowę ubezpieczenia OC drogą elektroniczną, będzie mogła posługiwać się wydrukowanym potwierdzeniem w celu udowodnienia jej zawarcia.

• Zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia obowiązkowego będzie przysługiwał za każdy dzień niewykorzystanej ochrony, a nie za każdy miesiąc jak jest obecnie.

• Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC będzie wyliczane na podstawie minimalnego wynagrodzenia.

Na pewno niedługo pojawią się plany ujednolicenia składek za ubezpieczenie OC ze względu na płeć ubezpieczonego. Jednak wcześniej możemy spodziewać się podwyżek, które planowane są już na jesień tego roku.
Sprawdź ofertę na najtańsze OC – kup przez internet